Nowa fasada elementowa Schüco AF UDC 80 w badaniach


Nowa fasada elementowa Schüco AF UDC 80 w badaniach
2020-07-13
Systemy fasadowe muszą spełniać wiele wymagań technicznych, a jednocześnie przekonywać atrakcyjnym wzornictwem. Nowa fasada Schüco AF UDC 80 uzyskała rekordowe wyniki podczas badań zgodnie z europejską normą EN 13830. Badania nadzorowali eksperci z notyfikowanego instytutu badawczego ift Rosenheim.
Norma produktu na ściany osłonowe EN 13830 określa między innymi trzy obligatoryjne właściwości użytkowe, które muszą być potwierdzone badaniami, aby fasada mogła uzyskać wymagany w obrocie handlowym na terenie Unii Europejskiej znak CE: przepuszczalność powietrza, wodoszczelność i odporność na obciążenie wiatrem. W celu określenia właściwości użytkowych fasady elementowej zbudowano reprezentatywną próbkę o wysokości 8,8 m i szerokości 5,7 m, składającą się z różnych jednostek systemu fasadowego Schüco AF UDC 80. Fasada została podwieszona na stalowej ramie za pomocą oryginalnych mocowań stosowanych na budowie i systemowo uszczelniona.

Przepuszczalność powietrza
Europejska norma produktu EN 13830 precyzyjnie definiuje kolejność przeprowadzania poszczególnych badań, a pierwszym z nich jest sprawdzenie przepuszczalności powietrza. Parametr ten bada się poprzez wtłoczenie do szczelnej komory badawczej dużej ilości powietrza, które w wyniku różnicy ciśnień przenika przez połączenia fasadowe. Wynik nie może przekroczyć dwóch górnych wartości: 1,5 m3/hm2 (przepuszczalność powietrza w stosunku do powierzchni całkowitej) i 0,5 m3/hm (przepuszczalność powietrza w stosunku do długości połączeń fasadowych). Fasada w najniższej klasie A1 zachowuje takie parametry do momentu, gdy różnica ciśnień po obydwu jej stronach osiąga wartość 150 Pa. Fasada elementowa AF UDC 80 spełnia to wymaganie przy różnicy ciśnień wynoszącej aż 1200 Pa! Oznacza to, że uzyskała najwyższą klasę przepuszczalności powietrza AE, dla której normatywna wartość ciśnienia powinna być większa od 600 Pa.

Wasze komentarze (0):

Artykuł nie posiada jeszcze komentarzy.


Dodaj Komentarz »


System komentarzy dostarcza serwis eGadki.pl

Wodoszczelność
W kolejnym kroku przeprowadza się badanie wodoszczelności. W tym celu w odległości 40 cm od fasady instalowane są dysze natryskowe. Powierzchnia jest spryskiwana wodą w ilości 3,4 l/min/m2, co odpowiada silnej burzy. Spływająca po powierzchni fasady woda pozwala sprawdzić, czy system odwodnienia działa efektywnie w takich warunkach. Test jest podzielony na dwie części, podczas których sprawdza się najpierw wodoszczelność statyczną, a następnie wodoszczelność dynamiczną. Pierwszą z nich bada się, obniżając stopniowo ciśnienie w komorze badawczej. W ten sposób można sprawdzić, czy podciśnienie powoduje zasysanie wilgoci i wody do wewnątrz. Podobnie jak w przypadku badania przepuszczalności powietrza, fasada uzyskała najwyższą klasę - RE. Konstrukcja ta jest niepodatna na penetrację wilgoci i wody w warunkach podciśnienia osiągającego wartość 1650 Pa. Natomiast w czasie testu na wodoszczelność dynamiczną zgodnie z normą EN 13050 używa się dodatkowo wentylatora osiowego. W tym samym czasie generowane jest pulsujące podciśnienie, które powoduje wibracje fasady. Pozwala to na sprawdzenie, jak konstrukcja reaguje na takie obciążenie. Fasada Schüco AF UDC 80 zachowuje wodoszczelność przy obciążeniu wiatrem o sile 8, co odpowiada jego prędkości na poziomie 20 m/s.

Odporność na obciążenie wiatrem
Na koniec testowana jest odporność na obciążenie wiatrem. Kryterium to jest kluczowe w przypadku przegród zewnętrznych, ponieważ odkształcenia wywołane parciem i ssaniem wiatru mogą skutkować uszkodzeniem połączeń, a w konsekwencji także przenikaniem wody. Trzy silne uderzenia wiatru, na początku przy ciśnieniu +/- 1500 Pa, obciążają połączenia i zakotwienia, symulując w ten sposób określony czas eksploatacji. W dalszej kolejności fasada jest poddawana badaniu w warunkach naprzemiennego podciśnienia i nadciśnienia. Umożliwia to sprawdzenie stopnia ugięcia konstrukcji oraz pomiar powstałych deformacji. Fasada elementowa Schüco AF UDC 80 wykazuje odporność na oddziaływanie wiatru o wartości +/- 2500 Pa, przy teście bezpieczeństwa do 3750 Pa. Tym samym zapewnia ekstremalnie wysoką odporność na obciążenie wiatrem.

Po obciążeniu wiatrem powtarzane są badania przepuszczalności powietrza i wodoszczelności w celu weryfikacji ewentualnych słabych punktów rozwiązania.

Więcej informacji o produktach firmy Schüco znajdą Państwo na stronie: www.schueco.pl

Schüco - Systemowe rozwiązania okien, drzwi i fasad
Grupa Schüco z siedzibą w Bielefeld rozwija i sprzedaje systemy okienne, drzwiowe i fasadowe. Na obecną i przyszłą pozycję lidera w branży technologii i usług pracuje ponad 5650 osób zatrudnionych na całym świecie. Jako specjalista od powłok budynków o charakterze mieszkaniowym i komercyjnym, Schüco oferuje, oprócz innowacyjnych produktów, także doradztwo i rozwiązania cyfrowe na każdym etapie procesu budowlanego - od pomysłu i wzornictwa aż po wykonawstwo i montaż. Z firmą Schüco współpracuje 12000 firm partnerskich, deweloperów, architektów i inwestorów na całym świecie. Firma działa aktywnie w ponad 80 krajach i osiągnęła w 2019 roku obrót w wysokości 1,750 miliarda euro. Więcej informacji na stronie www.schueco.pl

Nadesłał:

E.C.H.O. Communications

Przeczytaj również: